Timbru Verde reprezintă remunerația graduală, achitată de toți producătorii, menită să acopere toate costurile de colectare, reutilizare, reciclare, valorificare si eliminare nepoluantă a DEEE și costurile de conștientizare a consumatorilor, activitați care trebuie finanțate de catre producatorii EEE, conform art. 60-61 din HG 212 din 07.03.2018. Prin activitatea sa, MOLDCONTROL dorește să rezolve pentru membrii săi toate problemele, legate de indeplinirea Responsabilității Extinse a Producatorului, in sensul HG 212 din 07.03.2018.

Timbru Verde