1. Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311604

 

 1. Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368030

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374736

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374071

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 501 din 29.05.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375719

 

 1. Legea nr. 205-XVI din 9 octombrie 2008 pentru acceptarea unui Amendament la Convenţia de la Baselprivind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, inclusiv a anexei VII
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329476

 

 1. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369412