Asociația Patronală ,,Moldcontrol,, deține autorizația de mediu nr. 20072701 din 21.08.2020 valabilă până la 21.08.2025 pentru gestionarea a 10 categorii de echipamente electrice și electronice conform Anexei 1A la HG 212/2018, pentru gestionarea a 2 categorii de baterii și acumulatori conform Anexei 1 la HG 586/2020 și gestionarea a 5 categorii de ambalaje conform Anexei 8 la HG 561/2020 și 3 categorii de anvelope conform Anexei 1 la HG 610/2022.

 

Prin transferul de responsabilitate extinsă a producătorului, Moldcontrol preia obligațiile legale ale producătorilor de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, ambalaje și anvelope uzate cu scopul îndeplinirii țintelor anuale de colectare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice  (DEEE),  deșeurilor de baterii și acumulatori (DBA), deșeurilor de ambalaje (DAM) și a deșeurilor de anvelope uzate (DAU).

 

În calitate de sistem colectiv, Moldcontrol asigură prin intermediul partenerilor săi, operatori economici autorizați, stabilitatea și trasabilitatea proceselor de gestionare a DEEE, a DBA, a DAM și a DAU : colectare, transport, depozitare, tratare, reciclare și eliminare nepoluantă, având acces la tehnologii de ultimă generație care permit tratarea deșeurilor colectate la standarde europene de calitate în domeniul reciclării.

Misiunea noastră

 

Misiunea noastră este de a diminua impactul asupra mediului prin conștientizarea tuturor jucătorilor implicați în managementul deșeurilor asupra realizării obiectivelor în vederea reutilizării, reciclării și reducerii cantităților de DEEE, DBA, DAM și a DAU eliminate.

 

Viziunea Moldcontrol

Țintim către o comunitate care conștientizează problema deșeurilor și care participă activ la colectarea și reciclarea corectă a DEEE, DBADAM și DAU pentru un mediu curat.

Misiunea Moldcontrol

Misiunea Moldcontrol este de a îndeplini responsabilitățile extinse a producătorilor cu privire la colectarea și valorificare a DEEE, DBADAM și DAU în condiții de protecție a mediului și ținînd cont de eficiența costurilor.

Echipa este cu toată convingerea angajată să ofere soluții adaptate nevoilor partenerilor noștri, dar și pieței managementului DEEE, DBADAM și DAU aducând o contribuție valoroasă la gestionarea deșeurilor într-un mod responsabil și promovând constant practicile corecte și sigure de reciclare a DEEE, DBADAM și DAU.

Ce facem

În cadrul fluxurilor de gestionare a DEEEDBA, DAM și DAU, Moldcontrol interacționeaza cu următoarele tipuri de entități: producători, autorități centrale, consumatori, autorități locale și salubrități, operatori de colectare și operatori de tratare-reciclare-valorificare.

Pentru realizarea obiectivelor, Moldcontrol asigura urmatoarele activități:

  • Organizarea și finanțarea costurilor de colectare, procesare, reciclare, valorificare și eliminare nepoluantă a DEEE, DBADAM și DAU în concordanță cu obiectivele legii;
  • Dezvoltarea infrastructurii de colectare;
  • Derularea de campanii de conștientizare;

Parteneri