Asociația Patronală ,,Moldcontrol,, deține autorizația de mediu nr. 20072701 din 21.08.2020 valabilă până la 21.08.2025 pentru gestionarea a 10 categorii de echipamente electrice și electronice conform Anexei nr. 1A la HG 212/2018 precum și  de baterii și acumulatori conform Anexei 1 la HG 586/2020.

Prin transferul de responsabilitate extinsă a producătorului, Moldcontrol preia obligațiile legale ale producătorilor de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori cu scopul îndeplinirii țintelor anuale de colectare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și deșeuri de baterii și acumulatori (DBA).

În calitate de sistem colectiv, Moldcontrol asigură prin intermediul partenerilor săi, operatori economici autorizați, stabilitatea și trasabilitatea proceselor de gestionare a DEEE și DBA: colectare, transport, depozitare, tratare, reciclare și eliminare nepoluantă, având acces la tehnologii de ultimă generație care permit tratarea deșeurilor colectate la standarde europene de calitate în domeniul reciclării.

Misiunea noastră

 

Misiunea noastră este de a diminua impactul asupra mediului prin conștientizarea tuturor jucătorilor implicați în managementul deșeurilor asupra realizării obiectivelor în vederea reutilizării, reciclării și reducerii cantităților de DEEE și DBA eliminate.

 

Viziunea Moldcontrol

Țintim către o comunitate care conștientizează problema deșeurilor și care participă activ la colectarea și reciclarea corectă a DEEE și DBA, pentru un mediu curat.

Misiunea Moldcontrol

Misiunea Moldcontrol este de a îndeplini responsabilitățile extinse a producătorilor cu privire la colectarea și valorificare a DEEE și DBA în condiții de protecție a mediului și ținînd cont de eficiența costurilor.

Echipa este cu toată convingerea angajată să ofere soluții adaptate nevoilor partenerilor noștri, dar și pieței managementului DEEE și DBA, aducând o contribuție valoroasă la gestionarea deșeurilor într-un mod responsabil și promovând constant practicile corecte și sigure de reciclare a DEEE și DBA.

Ce facem

În cadrul fluxurilor de gestionare a DEEE și DBA, Moldcontrol interacționeaza cu următoarele tipuri de entități: producători, autorități centrale, consumatori, autorități locale și salubrități, operatori de colectare și operatori de tratare-reciclare-valorificare.

Pentru realizarea obiectivelor, Moldcontrol asigura urmatoarele activități:

  • Organizarea și finanțarea costurilor de colectare, procesare, reciclare, valorificare și eliminare nepoluantă a DEEE și DBA în concordanță cu obiectivele legii;
  • Dezvoltarea infrastructurii de colectare;
  • Derularea de campanii de conștientizare;

Parteneri