Asociația Patronală ,,Moldcontrol,, deține autorizația de mediu nr. 20072701 din 21.08.2020 valabilă până la 21.08.2025 pentru gestionarea a 10 categorii de echipamente electrice și electronice conform Anexei nr. 1A la HG 212/2018. 

Prin transferul de responsabilitate extinsă a producătorului, Moldcontrol preia obligațiile legale ale producătorilor de echipamente electrice și electronice cu scopul îndeplinirii țintelor anuale de colectare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

În calitate de sistem colectiv, Moldcontrol asigură prin intermediul partenerilor săi, operatori economici autorizați, stabilitatea și trasabilitatea proceselor de gestionare a DEEE: colectare, transport, depozitare, tratare, reciclare și eliminare nepoluantă, având acces la tehnologii de ultimă generație care permit tratarea deșeurilor colectate la standarde europene de calitate în domeniul reciclării.

Misiunea noastră

 

Misiunea noastră este de a diminua impactul asupra mediului prin conștientizarea tuturor jucătorilor implicați în managementul deșeurilor asupra realizării obiectivelor în vederea reutilizării, reciclării și reducerii cantităților de DEEE eliminate.

 

Viziunea Moldcontrol

Țintim către o comunitate care conștientizează problema deșeurilor și care participă activ la colectarea si reciclarea corectă a DEEE, pentru un mediu curat.

Misiunea Moldcontrol

Misiunea Moldcontrol este de a îndeplini responsabilitățile extinse a producătorilor cu privire la colectarea și valorificare DEEE în condiții de protecție a mediului și ținînd cont de eficiența costurilor.

Echipa este cu toată convingerea angajată să ofere soluții adaptate nevoilor partenerilor noștri, dar și pieței managementului DEEE, aducând o contribuție valoroasă la gestionarea deșeurilor într-un mod responsabil și promovând constant practicile corecte și sigure de reciclare a DEEE.

Ce facem

În cadrul fluxurilor de gestionare DEEE, Moldcontrol interacționeaza cu următoarele tipuri de entități: producători, autorități centrale, consumatori, autorități locale și salubrități, operatori de colectare și operatori de tratare-reciclare-valorificare.

Pentru realizarea obiectivelor, Moldcontrol asigura urmatoarele activități:

  • Organizarea și finanțarea costurilor de colectare, procesare, reciclare, valorificare și eliminare nepoluantă a DEEE în concordanță cu obiectivele legii;
  • Dezvoltarea infrastructurii de colectare;
  • Derularea de campanii de conștientizare;

Parteneri