Ce facem?

Moldcontrol ofera serviciile de responsabilitate extinsa prin preluarea  obligațiilor legale ale producătorilor de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și ambalaje cu scopul îndeplinirii țintelor anuale de colectare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), a deșeurilor de baterii și acumulatori (DBA) și a deșeurilor de ambalaje (DAM).

Ce sunt EEE?

Conform HG 212/2018, EEE reprezintă echipamente a căror funcționare corespunzătoare depinde de curenți electrici sau cîmpuri electromagnetice și echipamente de generare, transport și de măsurare a acestor curenți și cîmpuri din categoriile prevăzute în anexa nr. 1A și proiectate pentru a fi utilizate la o tensiune mai mică sau egală cu 1.000 volți curent alternativ sau 1.500 volți curent continuu.

Ce sunt BA?

Conform HG 586/2020, BA reprezintă orice sursă de energie electrică generată prin transformarea directă a energiei chimice, constituită din una sau mai multe celule primare (nereîncărcabile) sau din una sau mai multe celule secundare (reîncărcabile).

 

Ce sunt Ambalajele?

Conform HG 561/2020, Ambalajele înseamnă toate produse realizate din orice material, de orice natură, utilizate pentru a conţine, a proteja, a manevra, a prezenta și a furniza bunurile, de la materii prime la bunuri prelucrate, de la producător la utilizator sau la consumator. Articolele „nereturnabile” utilizate în aceleaşi scopuri trebuie, de asemenea, considerate ambalaje;

 

Care sunt categoriile de EEE și cum le încadrăm conform HG 212/2018?

Categoria 1 - Aparate de uz casnic de mari dimensiuni (aparate frigorifice mari, frigidere, congelatoare, alte aparate mari utilizate pentru refrigerarea, conservarea și păstrarea produselor alimentare, mașini de spălat rufe, uscătoare de haine, mașini de spălat vase, sobe electrice etc.);

 

Categoria 2 - Aparate de uz casnic de mici dimensiuni (aspiratoare, aparate de curățat covoare, alte aparate de curățat, aparate de cusut, tricotat, țesut și alte prelucrări ale textilelor, fiare de călcat și alte aparate de călcat, calandrat și alte forme de întreținere a îmbrăcămintei, aparate de prajit pâine, friteuze, mașini de macinat cafea etc.);

 

Categoria 3 - Echipamente informatice și de telecomunicații (unități centrale, imprimante/multifuncționale, calculatoare personale, telefoane, faxuri, fotocopiatoare etc.);

 

Categoria 4 - Echipamente de larg consum (aparate de radio, televizoare, camere video, aparate video, aparate de înalta fidelitate, amplificatoare audio, instrumente musicale etc.);

 

Categoria 5 - Echipamente de iluminat (aparate de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu excepția aparatelor casnice de iluminat, lămpi fluorescente drepte, lămpi fluorescente compacte etc.);

 

Categoria 6 - Unelte electrice şi electronice, cu exceptia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni (mașini de găurit, ferastraie, mașini de cusut, echipamente de strunjit, de frezat, de șlefuit, de polizat, de tăiat cu ferastraul, de tăiat, de forfecat etc.);

 

Categoria 7 - Jucării, echipamente sportive şi de agreement (trenuri electrice sau mașini de cursă în miniature, console portabile de jocuri video, jocuri video, calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc.,echipamente sportive cu componente electrice sau electronice, automate cu monede);

 

Categoria 8 - Dispozitive medicale, cu excepția tuturor produselor implantate și infectate (echipamente de radioterapie, echipamente de cardiologie, dializoare, ventilatoare pulmonare, echipamente de medicina nucleara, echipamente de laborator pentru diagnosticare in vitro etc.);

 

Categoria 9 - Instrumente de monitorizare şi control (detectoare de fum, regulatoare de căldura, termostate, aparate de măsurat, cântarit sau reglat de uz casnic ori utilizate ca echipamente de laborator etc.);

 

Categoria 10 - Distribuitoare automate (distribuitoare automate de bauturi calde, distribuitoare automate de sticle sau doze calde ori reci, distribuitoare automate de produse solide, distribuitoare automate de bani, toate aparatele care furnizeaza automat o gamă larga de produse).

 

Care sunt categoriile de BA și cum le încadrăm conform HG 586/2020?

Categoria 1 - Pile și baterii de pile electrice (cu bioxid de mangan, cu oxid de mercur, cu oxid de argint, cu litiu, cu aer-zinc, baterii uscate cu zinc-carbon etc.);

 

Categoria 2 - Acumulatoare electrice, inclusiv separatoarele lor, chiar de formă pătrată sau dreptunghiulară (acumulatoarea cu plumb, cu nichel-cadmiu, cu plumb de tipul celor utilizate pentru demararea motoarelor cu piston etc.).

 

 

Care sunt tipurile de Ambalaje și cum le încadrăm conform HG 561/2020?

 

1.  Ambalaje din hîrtie și carton;

2.  Ambalaje din plastic;

3.  Ambalaje din sticlă;

4.  Ambalaje din metal;

5.  Ambalaje din lemn.

Ce înseamnă producător de EEE?

Producător – persoană fizică sau juridică, indiferent de tehnica de vînzare utilizată, inclusiv prin comunicare la distanță, care:
a) fabrică și vinde echipamente electrice și electronice sub propria marcă;
b) revinde sub propria marcă echipamente produse de alți furnizori, vinde un obiect cumpărat (revînzător), nefiind considerat „producător”, atunci cînd marca producătorului figurează pe echipament conform pct. 1 din Regulament; sau
c) importă ori exportă EEE, cu titlu profesional, în sau din Republica Moldova;
d) vinde EEE prin mijloace de comunicare la distanță direct gospodăriilor particulare sau utilizatorilor în afara gospodăriilor particulare, în Republica Moldova, și are sediul într-un alt stat.

Ce înseamnă producător de BA?

Producător - persoană fizică sau juridică care introduce, fabrică, vinde/revinde, indiferent de tehnica de vînzare utilizată, sub propria marcă produse de alți furnizori sau importă ori exportă, cu titlu profesional, în sau din Republica Moldova pentru prima dată BA, inclusiv cei integrați în aparate sau vehicule. 

 

Ce înseamnă producător de Ambalaje?

Producător -   înseamnă producătorii, importatorii, comercianții, distribuitorii de ambalaje și produse ambalate.

Ce înseamnă ,,sistemul unu la unul,,?

Sistem prin care, la achiziționarea unui EEE sau unor BA, se preia un DEEE sau un DBA de tip echivalent, îndeplinind aceleaşi funcții cu produsul furnizat.

 

 

Ce înseamnă ,,sistemul depozit,, pentru BA?

Sistem prin care cumpărătorul, la cumpărarea unei baterii și/sau a unui acumulator pentru autovehicul, plătește vînzătorului o sumă de bani, care îi este rambursată atunci cînd bateria și/sau acumulatorul uzat cu electrolitul în el este returnat persoanelor juridice care comercializează baterii și/sau acumulatori pentru autovehicule.  Distribuitorii de BA auto au obligația să aplice sistemul  "depozit" asupra prețului de vînzare al BA auto la comercializarea către consumatorul final, reprezentînd 10% din prețul de vînzare al unei baterii sau al unui acumulator auto și este plătit odată cu achiziționarea unei baterii sau a unui acumulator auto, în cazul în care nu  se predă o baterie sau un acumulator auto uzat.

 

Care sunt ratele anuale minime de colectare pentru DEEE care trebuie atinse?

Țintele anuale minime de colectare pentru DEEE care trebuie atinse de către producători:

 

 

Rata de colectare anuală (%)

Pentru anul 2020

5

Pentru anul 2021

10

Pentru anul 2022

15

Pentru anul 2023

20

Pentru anul 2024

25

Pentru anul  2025

30

Care sunt ratele anuale minime de colectare pentru DBA care trebuie atinse?

                                                       

Țintele anuale minime de colectare pentru DBA care trebuie atinse de către producători:

 

 

Rata de colectare (%)

Pînă în anul 2023

  25

Pînă în anul 2025

   45

 

 

                                     

                 

                                                                                 

                                                                           

                 


                                      

Care sunt ratele anuale minime de colectare pentru DAM care trebuie atinse?

Etapizarea de valorificare și de valorificare prin reciclare, globale și pe tip de material de ambalaj, la nivel național, pentru perioada 2023-2029

                                                                                             

                                                                                                                                                      

Ce inseamna deseuri istorice?

DEEE provenite de la produse introduse pe piață anterior datei de 1 ianuarie 2018, DBA provenite de la baterii și acumulatori introduse pe piața națională anterior datei de 1 ianuarie 2020 și DAM provenite de la ambalaje introduse pe piața națională anterior datei de 1 ianuarie 2023.

 

 

De ce să reciclăm?

Colectarea selectivă și reciclarea DEEE sunt necesare în special din cauza caracterul nociv al acestora. Doar la nivelul Uniunii Europene, sunt generate anual 12 milioane de tone de DEEE.

Deșeurile de EEE conțin numeroase elemente toxice care periclitează sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător:

1. metale grele (Hg, Cd, Pb), care poluează apa și solul;

2. gaze toxice (freon), care eliminate în aer au efecte nocive;

3. materiale non-biodegradabile (plastic, sticlă, metale), care pot fi eliminate nepoluant doar prin tratarea conform standardelor de mediu.

Reciclând responsabil, se protejează stratul de ozon și se diminuează impactul de încălzire globală, reducând și riscurile de sănătate și nu în ultimul rând, se pot recupera și reutiliza metale prețioase și rare, precum aur, argint, platină, beriliu, sau galiu.

 

 

 

În Republica Moldova circa 7 milioane de baterii sunt consumate anual.

 

Deșeurile de BA  conțin numeroase substanțe toxice:

1. mercur  (Hg) - este cel mai periculos, în contact cu apa formează un compus cancerigen;

2. plumb (Pb) - afectează sistemul nervos și aparatul reproducător;

3. cadmiu (Cd) - dacă este aspirat sau ingerat produce leziuni grave;

4. nichel (Ni) - afectează pielea dacă intră în contact direct cu aceasta, iar dacă acesta este eliberat în aer și aspirat, afectează căile respiratorii și cauzează cancer la plămâni;

5. litiu (Li) - în contact cu apa, litiul din baterii poate lua foc, afectează sistemul nervos, inima și căile respiratorii.

 

Reciclarea deșeurilor de BA este necesară pentru a preveni sau a reduce impactul asupra mediului înconjurător și a sănătății populției, prin minimizarea eliminării acestora ca deșeuri municipale mixte. Orice nu se reciclează sau nu se recuperează din deșeuri reprezintă o pierdere de materii prime.

 

Cererea tot mai mare și diversitatea produselor duce la creșterea accelerată a cantității de deșeuri de ambalaje. În prezent, 91% din DAM ajung la groapa de gunoi sau sunt incinerate.

1. La producerea hîrtiei, în aer și apele curgătoare sunt elimenate substanțe extrem de periculoase, precum diverși compuși ai clorului și sulfului și metale grele ca                          mercurul;

2. Pentru producția de hârtie se taie suprafețe imense de pădure;

3. Din cauza materialului din care este produs, s-a constatat că nici 500 de ani nu sunt de ajuns pentru ca plasticul să reintre în circuitul naturii;  

4. Prin arderea plasticului se elimină substanțe toxice, care produc boli de plămîni, iar într-o perioadă îndelungată pot îmbolnăvi ficatul și sîngele;

 

Orice nu se reciclează sau nu este recuperat din DAM reprezintă o pierdere de materii prime, iar gestionarea necorespunzătoare a acestora contribuie la poluarea atmosferică, afectând numeroase ecosisteme și calitatea vieții. 

 

 

 

Ce înseamnă reciclarea responsabilă?

DEEE au un grad de reciclare ridicat, de până la 90%. EEE uzate ar trebui separate de alte deșeuri și colectate în recipiente speciale, care să ajungă la tratare și reciclare. Se pot folosi containere de colectare selectivă, aparate automatizate de colectare selectivă din centre comercial, sau soluții mobile de colectare direct la domiciliu.

 

O baterie se descompune în circa 110 ani, timp în care în procesul de dezintegrare poluează grav mediul înconjurător cu metale grele, producând afecțiuni pentu întregul ecosistem.  Obiectivul principal al reciclării bateriilor este de a preveni substanțele periculoase să ajungă în gropile de gunoi. La colectarea separată, bateriile sunt stocate în siguranță, apoi tarnsportate către fabrica de reciclare în scopul tratării, iar substanțele conținute pot fi reutilizate contribuind la conservarea resurselor naturale. 

 

- Prin reciclarea deșeurilor de hîrtie, pentru a produce hîrtie nouă, poluarea apei este redusă cu 35%, iar poluarea aerului cu 74%;

- Reciclarea metalului economisește 90% din energia necesară producției;

- La 1 tonă de sticlă reciclată se economisesc: 580 kg nisip, 186 kg sodă, 173 kg de călcar;

- Reciclând 1 kg de aluminiu se salvează 4 kg de produse chimice și 14 kwh de electricitate.

 

Reciclarea materialelor recuperabile reduce consumul resurselor naturale (apă, petrol, energie), iar tot ce nu este recuperat din deșeuri reprezintă o pierdere de materii prime.