OBLIGAȚIILE IMPORTATORILOR/PRODUCĂTORILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA RESPONSABILITĂȚII EXTINSE DE GESTIONARE A DEEE:

 

Consumul înseamnă confort și o viață mai bună, însă pentru planetă înseamnă resurse epuizabile. Multe rapoarte ale instituțiilor internaționale arată că suntem într-un moment critic, în care dacă nu reușim să schimbăm felul în care consumăm, pentru a deveni sustenabili pe termen lung, ne putem confrunta cu situații severe.

În domeniul deșeurilor de echipamente electrice și electronice, conceptul de responsabilitate extinsă a producătorului a fost introdus în 2002 prin Directivă privind DEEE (Directiva 2002/96/EC) și ulterior - Directiva 2012/19/EU, transpusă în legislația națională prin Legea nr. HG 209/2016 privind deșeurile și HG 212/2018 cu privire la regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

 

Responsabilitatea extinsă a producătorului reprezintă o strategie de protecție a mediului care urmărește să atingă obiectivele de mediu prin reducerea impactului total al unui produs, responsabilizând producătorul acelui produs pentru întregul ciclu de viață al produsului și în special pentru procesul de preluare, reciclare și eliminare finală.

Potrivit legii, în conformitate cu principiul răspunderii extinse a producătorului, producătorii/importatorii dețin responsabilitatea organizării sistemului de management al deșeurilor pentru produsele pe care le pun pe piață atunci când acestea ajung la finalul ciclului de viață.

 

Obligațiile importatorilor/ producătorilor de EEE, conform Legii 209/2016 și HG 212/2018 sunt:

 

  1.  Inregistrarea companiei la Agentia de Mediu ca Producator de EEE, obținînd număr de înregistrare in "Lista Producătorilor";

  2.  Comunicarea numărului de înregistrare tuturor reţelelor comerciale prin care sunt vândute EEE;

  3.  Raportarea și finantarea cantităților de EEE puse pe piată, fie catre autoritățile de mediu, fie catre un sistem colectiv autorizat cu care decideți să colaborați;

  4.  Raportarea EEE puse pe piața către Agenția de Mediu prin intermediul site-ului : https://siamd.gov.md/portal/deee.html ;

  5.  Realizarea ratelor minime de colectare in mod individual sau prin aderarea la un sistem colectiv (Regulament DEEE – pct. 34 si anexa 5 din HG 212/2018);

  6.  Informarea consumatorilor privind:

 

        - Posibilitatea de a preda DEEE în sistem „unul la unul”, la furnizarea unui produs nou, în mod gratuit, în aceleaşi condiţii precum cele de livrare a produsului              nou, dacă echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca echipamentul nou furnizat;

 

       - Obligaţia de a colecta separat DEEE şi de a nu elimina DEEE împreună cu deşeurile municipale nesortate:

          Semnificația pubelei cu roți barată cu o cruce:                         https://www.ecotic.ro/wp-content/uploads/2017/05/ecotic-simbol-colectare-separata-e1493971888463.jpg


        Simbolul care indică faptul că EEE fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X. Simbolul trebuie să fie                    tipărit vizibil, lizibil și durabil.

 

 

Cum predau deșeuri de echipamente electrice și electronice?

 

Mod de predare DEEE prin intermediul MOLDCONTROL:

 

 • Se va transmite un e-mail la office@moldcontrol.md, sau se va accesa site-ul www.moldcontrol.md cu solicitarea de a evacua deșeuri, mentionînd adresa de încărcare, persoana de contact din locație și cantitatea estimativa de DEEE.

 • Veți primi un e-mail cu numarul de comanda si numele operatorului alocat să efectueze preluarea deșeurilor.

 • Termenul de preluare pentru DEEE este de pînă la 10 zile.

 • Un operator autorizat, partener Moldcontrol, va veni sa preia deșeurile din locația indicată.

 • În momentul preluării deșeurilor, veți primi în original Proces Verbal de predare-primire.

 • Preluarea DEEE este asigurata cu titlu gratuit, Dvs neavând costuri.

 

De asemenea, va punem la dispozitie cu titlu gratuit recipiente de colectare DEEE mici.

 

În concluzie, în relația cu producătorii afiliați, Moldcontrol va întreprinde acțiuni de informare și instruire în vederea conformării cu cerințele legale, va gestiona raportările de EEE plasate pe piață, va percepe taxa Timbrul Verde de la producători destinate pentru gestionarea DEEE. Vom invita permanent producătorii să se implice în activități de conștientizare și de colectare a DEEE.

 

Pe harta site-ului AP Moldcontrol sunt indicate punctele de colectare, care vă sunt la dispoziție pentru debarasarea responsabilă de DEEE.

 

 

Legislația aplicabilă în Republica Moldova în domeniul mediului:

 

 1. Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311604

 

 1. Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368030

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374736

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374071

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 501 din 29.05.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375719

 

 1. Legea nr. 205-XVI din 9 octombrie 2008 pentru acceptarea unui Amendament la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, inclusiv a anexei VII
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329476

 

 1. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369412