OBLIGAȚIILE IMPORTATORILOR/PRODUCĂTORILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA RESPONSABILITĂȚII EXTINSE DE GESTIONARE A DAM:

 

         

         În ultimile decenii ambalajele au cunoscut o continuă diversificare, atît din punct de vedere funcțional, cît și din punct de vedere al materialelor din care sunt confecționate. Pe lîngă beneficiile pe care le oferă un ambalaj - de a afișa informație importantă, protejînd și păstrînd produsul, oferind o siguranță la transportarea acestuia, ambalajul ajunge deseori să se transforme în deșeu imediat după utilizare. 

 

Pentru a recupera, valorifica și recicla în conformitate cu principiile specifice de gestiune a deșeurilor de ambalaje (DAM) și a reduce impactul asupra mediului, este important ca cei implicați în producerea, importul/distribuirea de ambalaje și produse ambalate să fie responsabili și conștienți că ambalajele devin deșeuri.

 

Din 1 ianuarie 2023, toți agenții economici din țară care plasează pe piață produse ambalate sunt responsabili pentru colectarea, transportarea, depozitarea și valorificarea deșeurilor din ambalaje pe care le comercializează prin aplicarea mecanismului de Responsabilitate Extinsă a Producătorului, conform prevederilor HG 561/2020

 

Conceptul de Responsabilitate Extinsă a Producătorului, în domeniul deșeurilor de ambalaje, a fost adoptat prin Directiva UE 94/62/CE în 1994, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 209/2016 privind deșeurile și HG561/2020 cu privire la Regulamentul de gestionare a deșeurilor de ambalaje.

 

Producătorii, Importatorii/distribuitorii de ambalaje, conform Legii nr. 209/2016 și HG 561/2020 au următoarele obligații:

 

1.  Înregistrarea companiei la Agenția de Mediu ca Producător de Ambalaje, obținînd număr de înregistrare în "Lista Producătorilor";

2.  Raportarea și finanțarea cantităților de Ambalaje puse pe piață, fie către autoritățile de mediu, fie către un sistem colectiv autorizat cu care decide să colaboreze;

3.  Pentru toate ambalajele introduse/produse pe piață națională, indiferent de tipul de material sau de categoria ambalajului (primar, secundar și terțiar),                producătorul trebuie să atingă obiectivele de realizare a ratelor minime de colectare, în mod individual sau prin aderarea la un sistem colectiv (prevăzut la HG             561/2020 - pct. 11 și anexa 2);

4.  Să asigure predarea deșeurilor de ambalaje către operatorii autorizați, în scopul tratării și reciclării DAM;

5.  Producătorii de ambalaje și/sau de produse ambalate care marchează ambalajele pentru a falicita colectarea, reutilizarea și valorificarea, inclusiv reciclarea                    acestora, aplică sistemul de identificare și marcaj a materialelor de ambalaj (prevăzut la HG 561/2020 - pct. 41 și anexa 5), astfel încât ambalajele să                        conțină  informație privind natura materialului.

 

         AP Moldcontrol deține Autorizația de Mediu privind gestionarea DAM. În acest sens va întreprinde acțiuni de informare și instruire în vederea conformării cu cerințele legale, va gestiona raportările de Ambalaje plasate pe piață, asigura colectarea și transportarea DAM, pentru a diminua eliminarea substanțelor nocive în mediu, în scopul atingerii unui grad ridicat de reciclare a materialelor conținute în deșeurile de acest tip, cu scopul reintegrării lor în ciclul de producție, în conformitate cu principiile economiei circulare.

 

 

Legislația aplicabilă în Republica Moldova în domeniul mediului:

 

    1. Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător
        http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311604

 

    2. Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile
        http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368030

 

    3. Hotărîrea Guvernului nr. 561 din 31.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de ambalaje

        https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122773&lang=ro   

 

    4. Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor
        http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374071

 

    5. Hotărîrea Guvernului nr. 501 din 29.05.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor                        despre deșeuri și gestionarea acestora
        http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375719

 

    6. Legea nr. 205-XVI din 9 octombrie 2008 pentru acceptarea unui Amendament la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al            deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, inclusiv a anexei VII
        http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329476

 

    7. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008
        http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369412