Timbru Verde®– remunerația graduală, achitată de toți (!) producătorii, menită să acopere toate costurile de colectare, reutilizare, reciclare, valorificare si eliminare nepoluantă a DEEE, DBA și DAM și costurile de conștientizare a consumatorilor, activitați care trebuie finanțate de catre producatorii EEE - conform art. 60-61 din HG 212 din 07.03.2018, producătorii BA - conform art. 75-76 din HG 586 din 31.07.2020 și poducătorii de AMBALAJE - conform art. 16 (7) din HG 561 din 31.07.2020. Prin activitatea sa, AP MOLDCONTROL  preia responsabilitatea partenerilor săi, legată de îndeplinirea Responsabilității Extinse a Producatorului, în sensul HG 212 din 07.03.2018 și HG 586 din 31.07.2020.