Timbru Verde®– remunerația graduală, achitată de toți (!) producătorii, menită să acopere toate costurile de colectare, reutilizare, reciclare, valorificare si eliminare nepoluantă a DEEE și DBA și costurile de conștientizare a consumatorilor, activitați care trebuie finanțate de catre producatorii EEE , conform art. 60-61 din HG 212 din 07.03.2018 și producătorii BA, conform art. 75-76 din HG 586 din 31.07.2020. Prin activitatea sa, AP MOLDCONTROL dorește să rezolve pentru partenerii săi toate problemele, legate de indeplinirea Responsabilității Extinse a Producatorului, in sensul HG 212 din 07.03.2018 și HG 586 din 31.07.2020.