08.02.2021

Deșeurile electrice și electronice sunt fabricate dintr-o gamă variată de materiale: plastic, sticlă, metale grele și metale prețioase. Acestea sunt dăunătoare pentru mediul înconjurător și nivelul de reciclare este de 95%.

 

Colectarea deșeurilor electrice electronice se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare selectivă. Conform Hotărârii Guvernului RM nr. 212/2018, privind deșeurile electrice și electronice, autoritățile administrativ teritoriale, importatorii/producătorii au obligația de a organiza, gestiona și coordona procesul de colectare selectivă a deșeurilor electrice și electronice.

 

Se cunosc, probabil, destul de multe despre aparatele electrice, electronice si electrocasnice, despre modul lor de funcționare, caracteristicile lor tehnice, utilizarea lor și achiziționarea lor.

 

Procesul tehnologic este în continuă dezvoltare, iar echipamentele electrice și electronice sunt înlocuite cu echipamente mai performante, fapt ce presupune un volum mare de deșeuri electronice. O mare parte dintre acestea pot fi reciclate sau reparate și vândute.

 

Cu toţii avem aparate electrice sau electrocasnice care se strică sau pe care nu le mai folosim. Tot ce se pune în priză sau funcţionează pe baterii, inclusiv becuri sau neoane, şi nu mai funcţionează, reprezintă deşeuri electrice şi electronice (DEEE). Ca să scapi corect şi uşor de ele există posibilitatea tuturor celor interesaţi să ofere un exemplu celor din jur, contribuind la protejarea mediului înconjurător prin colectarea selectivă a deşeurilor electrice.

 

Ce nu se știe foarte bine, însă, este ce se întîmplă cu deșeurile de echipamente electrice și electronice?

 

Există un proces amplu și specializat de colectare a deșeurilor electrice și electronice, deoarece acestea pot conține substanțe periculoase pentru mediu în cazul în care sunt eliminate precum deșeurile menajere sau cele nepericuloase.

 

Sfârsitul ciclului de viata al produsului poate fi împartit în mai multe subprocese care sunt destinate recuperarii materialelor si energiei folosite. Optimizarea întregului lanț de procesare a reciclării este esențială pentru realizarea unei reciclări eficiente pentru mediul înconjurător, cât și pentru economie.

 

Aceasta înseamnă că toți pașii de reciclare trebuie să fie luați în considerare, deoarece sunt interconectați și interdependenți. Lipsa evidentă de conștientizare poate fi observată în rata scăzută a produselor electronice aruncate. Ultimele studii din Europa arată că numai 10% dintre dispozitivele electronice sunt returnate procesului de reciclare.

 

Procesul de reciclare poate fi împărțit în trei faze care au nevoie de metode de management diferite și de o abordare tehnică diferită.

 

Primul pas este colectarea și compactarea deșeurilor, numită "preluare". Aceasta este în principal o provocare logistică care necesită un grad ridicat de conștientizare și disponibilitatea consumatorului de a returna dispozitivele electronice învechite pentru reciclare.

 

În etapa a doua, înainte de prelucrarea deșeurilor, deșeurile sunt preluate de companii specializate de reciclare. Aceștia sortează dispozitivele în funcție de tipul dispozitivului. De exemplu, sunt sortate separat monitoare de calculator, televizoare, dispozitive audio, computere personale, dispozitive portabile, cum ar fi telefoane mobile, laptopuri și tablete, imprimante, aparate de uz casnic etc.

 

Sortarea se face și cu materialele încorporate în dispozitiv. Acest proces de separare se face înainte ca dispozitivele să intre în procesul de reciclare. Materialele care nu pot fi reciclate sunt utilizate pentru generarea energiei la incinerare sau sunt eliminate în cele din urmă la un depozit de deșeuri.

După colectarea deșeurilor electrice, acestea sunt încărcate și transportate în condiții de siguranță către operatorii de tratare și reciclare. Procesul de tratare include mai multe activităţi de natură fizică (dezmembrare / tăiere, sustragerea substanţelor nocive din componenţa unor DEEE prin anumite metode) din care rezultă componente (cabluri, motoare, plăci circuite imprimate) şi materiale (sticlă, plastic, metal etc.) ce vor fi supuse ulterior, în funcţie de caz, unor tratări suplimentare, valorificări, reciclări şi/sau neutralizări şi eliminări nepoluante. În cele din urmă, după neutralizarea substanţelor periculoase în vederea eliminării nepoluante, rezultă, din procese tehnologice minuţios organizate, materiile prime secundare pentru reintroducerea acestora în circuitul economic (ex: producţia unor bunuri). A treia etapă de reciclare prezintă revenirea pe piață a materialelor prelucrate.

 

Gestionarea eficientă a deșeurilor electronice necesită o infrastructură asemănătoare cu a oricărui deșeu "obișnuit". Cele trei fundamente principale ale gestionării eficiente a deșeurilor sunt infrastructura de colectare, industria de reciclare și activitățile de sprijin, cum ar fi sistemele de conștientizare și de raportare. Toate aceste fundamente trebuie stabilite înainte, pentru ca reciclarea deșeurilor electronice să se facă într-un mod eficient și durabil.