13.11.2023

Academia de Jurnalism Economic 4.0

 

               În data de 10 Noiembrie, la platforma de colectare MOLDREC a avut loc o vizită de presă "Academia de Jurnalism Economic", derulată de EBA (European Business Association Moldova) cu sprijinul membrilor săi, avînd ca obiectiv îmbunătățirea calității jurnalismului economic în Republica Moldova.        

 

              În cadrul vizitei de studiu au fost discutate următoarele:

         - implementarea principiului "Responsabilitatea Extinsă a Producătorului" (REP) în RM;

         - modificarea legii 1540/1998 cu privire la plata pentru poluarea mediului;

         - atingerea obiectivelor stabilite de reciclare și valorificare; 

         - promovarea principiilor dezvoltării durabile și a economiei verzi, reducerii riscului degradării mediului și asigurarea calității mai bune a                   vieții.

                    

             La întrebările jurnaliștilor au răspuns:

 

          Dumitru Sobolev - Manager REP ambalaje AP MOLDCONTROL;

          Marius Morozan - Ambasador al Reciclării;

         Iulian Gamureac - Președinte AP MOLDCONTROL.  

 

               Responsabilitatea Extinsă a Producătorului este un instrument economic care vine să responsabilizeze agenții economici atât la etapa de producere, în vederea utilizării cât mai rațională a resurselor naturale prin reducerea componentelor/structurii produsului fabricat și/sau ambalajelor inutile, cât și la etapa plasării pe piață a mărfurilor, prin asumarea răspunderii de a prelua de pe piață deșeurile reciclabile generate în urma consumului acestor mărfuri.

 

               În Republica Moldova  doar 7 % din deșeurile de ambalaje de la produsele plasate pe piață se reciclează, restul ajunge la gropile de gunoi.

 

              Activitățile umane duc la deteriorarea mediului înconjurător, ceea ce pune în pericol viitorul omenirii, iar refolosirea și reciclarea produselor contribuie la încetinirea epuizării resurselor naturale.