12.12.2022

   

   La data de 7 decembrie, la Bruxelles, a avut loc Conferința "EPR Grand Challenge", în cadrul căreia WEEE FORUM a celebrat 20 de ani de activitate.

    Cele două zile ale Conferinței au reunit experții organizațiilor de transfer al Responsabilității Extinse a Producătorului, al industriei, reciclatori și autorități, care colaborează în scopul de a oferi soluții optime pentru îmbunătățirea calității managementului deșeurilor electronice la nivel global.

    La Eveniment au fost prezenți și membrii echipei MOLDCONTROL (care a aderat la organizația internațională WEEE FORUM în mai 2021):

   Director General:   Ruslan Vahnovan

   Legal Advisor:         Vitalie Toma

                                                               

    WEEE FORUM este o asociație internațională non-profit, fondată în 2002, care astăzi unește 46 de organizații din domeniul transferului responsabilității producătorului de electronice din întreaga lume, avînd obiectivul de bază de a ajuta organizațiile în implementarea principiului REP și de a-și îmbunătăți continuu strategiile și tehnicile de gestionare a acestui tip de deșeuri.

     La nivel global, este unica platformă, care facilitează schimbul de cunoștințe și de bune practici în procesul gestionării deșeurilor electice și electronice.

     Aniversarea a coincis cu celebrarea a celui de al 20-lea an de punere în aplicare a Directivei Europene 2002/96/EC, prima (și singura) legislație supranațională privind Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice din lume bazată pe principiile REP. 

                                                                                             

       Pe marginea acestei teme au fost abordate așa subiecte importante cum ar fi:

         1. Măsurile ce vor determina trecerea la o economie circulară și o societate durabilă;

         2. Necesitatea implementării unei legislații globale în domeniul REP;

         3. Stimularea populației la predarea echipamentelor electronice uzate;

         4. Problemele cu care se confruntă țările din afara UE la gestionarea DEEE;

         5. Elaborarea Pașaportului Digital al produsului;

         6. Modificările necesare în legislația REP pentru trecerea la o economie circulară, cu implicarea tuturor părților interesate din 

             domeniul respectiv;

         7. Coerența țintelor de colectare a DEEE în contextul actual;

         8. Promovarea gestionării corecte a deșeurilor de electronice pentru a permite reutilizarea, recondiționarea și reciclarea.

                                                                                           

 

    "O economie cu emisii reduse de carbon nu poate exista fără o circularitate" - a menționat dl Pascal Leroy - Directorul General al WEEE        FORUM-ului.

    "Gîndindu-ne la viitor prin prisma trecutului - suntem în căutarea soluțiilor pentru îmbunătățirea legislației REP, în scopul facilitării trecerii la o economie circulară, durabilă și mai autonomă".

    Potrivit Organizaței Națiunilor Unite, doar 20% din deșeurile electronice globale sunt reciclate anual, ceea ce înseamnă că 40 milioane de tone de electronice ajung la groapa de gunoi, sunt arse sau tranzacționate ilegal, fie tratate într-un mod sub-standard. Studiul privind generarea și gestionarea DEEE în Republica Moldova (anul 2022) arată că 38% dintre populație păstrează și depozitează deșeurile electronice, iar 13% le aruncă la gunoi comun cu alte deșeuri.

    De la înființarea sa, membrii din cadru WEEE FORUM-ului au colectat , depoluat și reciclat 28,5 milioane de tone de DEEE, iar două treimi dintre membri sunt lideri de piață.

    În cadrul WEEE FORUM au fost proiectate și dezvoltate o serie de platforme și instrumente software, permițând organizațiilor de responsabilitate a producătorilor să-și evalueze operațiunile și să aibă acces la date și informații cheie.

    Conceptul de economie circulară este privit ca o soluție la criza globală de mediu care afectează întreaga lume, reciclarea fiind esențială în acest proces circular prin transformarea materialelor din deșeuri în materie primă pentru un alt proces de producție.

    WEEE FORUM va continua să joace un rol important în promovarea trecerii spre o economie circulară, precum și abordarea la nivel global a provocărilor cu care se confruntă societatea mondială la gestionarea corectă a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice.