11.09.2023

Expoziția „Eco & Green Expo 2023”

 

           În perioada de 8-10 septembrie, la CIE "Moldexpo", a fost organizată expoziția "Eco & Green Expo - 2023" - un proiect dedicat tehnologiilor verzi, produselor ecologice și protecției mediului.

       Evenimentul a fost organizat cu asistența Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Asociația "Green City Lab", proiectului "Tehnologiile Viitorului în Moldova", Agenției SUA pentru Cooperare Internațională USAID, Programului ONU pentru Dezvoltare și misiunilor diplomatice acreditate în Moldova.

         Eco & Green Expo 2023 a reunit organizații internaționale, companii și ONG-uri implicate în domeniul dezvoltării durabile și a economiei verzi, pentru a promova sursele alternative de energie, tehnologii de reciclare a deșeurilor, transport ecologic, salubrizare, precum și promovarea produselor naturale.  

       Pentru a stimula Reciclarea, echipa MOLDCONTROL a participat în cadrul expoziției cu un echipament de colectare selectivă (Reverse Vending Machines - RVM) - o soluție tehnologică eficientă, care sporește gradul de reutilizare a materiei prime, contribuind la trecerea spre o economie circulară. În scurt timp RMV-urile vor fi propuse spre instalare celor interesați.

      Aparatele acceptă trei tipuri de ambalaj: PET-uri (cu volum de pînă la 3 litri), doze de aluminiu și sticlă. Utilizatorul va introduce recipientul golit de conținut, în schimb va primi o recompensă.

 

          Într-o economie circulară valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este  menținută în circuit cât mai mult posibil, iar generarea deșeurilor se reduce la minimum.

          Tranziția către o economie circulară este o oportunitate de a transforma economia într-una mai durabilă, contribuind la îndeplinirea obiectivelor din proiectul Strategiei de Mediu 2030.

         Dumitru Sobolev, Manager REP Ambalaje AP MOLDCONTROL, a participat la discuția din cadrul panelului  "Responsabilitatea Extinsă a Producătorului".

             

           Responsabilitatea Extinsă a Producătorului (REP) este unul dintre imstrumentele economice cheie ale politicii de mediu care are scopul de a minimiza volumul deșeurilor și de a preveni poluarea, stimulând reutilizarea produsului și a materialelor de calitate prin refolosire și reciclare.  

          Datorită refolosirii și reciclării produselor, este încetinit procesul de epuizare a resurselor naturale și redus impactul negativ asupra mediului.

          Mizăm pe responsabilitatea populației, datorită căreia deșeurile se pot transforma în resurse valoroase.

         La sfîrșitul evenimentului, AP MODCONTROL a fost decernată cu Diplomă pentru participarea la Expoziția "Eco & Green Expo - 2023".