07.12.2020

Responsabilitatea extinsă a producătorilor este un concept nou pentru Republica Moldova, utilizat în politica de mediu, care acţionează pentru prevenirea poluării şi minimizarea deşeurilor, stimulând producţia curată, bazat pe principiul „poluatorul plăteşte”.

Astfel, responsabilitatea extinsă a producătorului reprezintă totalitatea de obligații impuse producătorilor, fie individual, fie colectiv, pentru recuperarea și valorificarea sau reciclarea produselor scoase din uz. Activităţile pentru aplicarea responsabilităţii extinse a producătorului vizează măsurile de acceptare a produselor returnate şi a deşeurilor care rămîn după utilizarea respectivelor produse, precum şi gestionarea ulterioară (colectarea, transportarea, tratarea/reciclarea/valorificarea și eliminarea nepoluantă) a deşeurilor şi asigurarea financiară pentru aceste activităţi. 

În acest sens, în temeiul art. 12 alin. (15) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Regulamente de gestionare a  produselor supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor și a deșeurilor provenite în urma utilizării acestor produse, după cum urmează:

  1. Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018;
  2. Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 561 din 31.07.2020;
  3. Regulamentul privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 31.07.2020.

Dacă Regulamentul privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori, și Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje urmează să intre în vigoare din 28.02.2021 și respectiv 21.08.2021, atunci Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (în continuare - Regulament) este în vigoare din 23.09.2018.

Conform prevederilor punctelor 15, 46 și 47 din Regulament, producătorii de echipamente electrice și electronice (EEE) sunt obligați să se înregistreze în „Lista producătorilor”, deținută de Agenția de Mediu prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (SIAMD).

În același timp, potrivit pct. 52 din Regulament, începînd cu 1 ianuarie 2019, pot introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în „Lista producătorilor”.

Una din cerințe pentru înregistrarea în „Lista producătorilor” este dovada unui sistem individual sau certificarea calității de membru a unui sistem colectiv.

În cazul onorării responsabilității extinse a producătorului pentru produsele de EEE în mod individual, preluarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) provenite de la gospodăriile particulare se efectuează prin intermediul propriilor puncte de colectare a DEEE.

Sistemul colectiv reprezintă organizație nonprofit, creată de cel puțin doi producători de EEE, care este înregistrată în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale în scopul preluării și îndeplinirii obligațiilor producătorilor de EEE sau ale reprezentanților autorizați care acționează în numele producătorilor cu privire la gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.