24.08.2021

La data de 21.08.2021, Asociația Moldcontrol a împlinit un an de activitate de la obținerea autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor de desfășurare a activităților ce țin de implementarea responsabilității extinse a producătorului prin sistem colectiv.

A fost un an plin de provocări și muncă asiduă, care s-a soldat cu succese, atît datorită eforturilor depuse de echipa Moldcontrol cît și datorită încrederii membrilor noștri, care au ales Sistemul Colectiv  Moldcontrol  în calitate de partener.

La moment Asociația Moldcontrol gestionează deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), precum și deșeuri de baterii și acumulatori (DBA) în numele a peste 100 de producători și importatori de echipamente electrice și electronice, de baterii și acumulatori afiliați, iar pe această cale dorim să le mulțumim pentru încrederea acordată!

Trăim într-o eră digitală în care dispozitivele electronice și inteligența artificială câștigă din ce în ce mai mult teren, manifestînd un impact tot mai mare asupra societății și a mediului. Odată cu recunoașterea gravității situației a apărut inițiativa dedicată promovării unui mod de viață sustenabil. Implimentarea unui concept de “a trăi responsabil”, a avut ca rezultat crearea a AP Moldcontrol.

Sistemul Colectiv  Moldcontrol este constituit avînd drept scop gestionarea din numele producătorilor, conform tuturor cerințelor legale, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice precum și a deșeurilor de baterii și acumulatori plasate pe piață, micșorînd impactul acestora asupra mediului și a sănătății umane.

Pentru a ne îndeplini obligațiile de Responsabilitate Extinsă preluate de la producători în scopul atingerii țintelor anuale de colectare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice precum și a deșeurilor de baterii și acumulatori, un aspect important pentru asociația noastră o are cooperarea cu autoritățile de mediu, administrațiile publice locale etc.

În lumea consumeristă, în care folosim tot mai multe resurse naturale și producem tot mai multe deșeuri, sensibilizare și conștientizarea comunității în ceea ce privește respectul față de mediul în care trăim și de a alege responsabil este încă un obiectiv al Asociației  Moldcontrol.

Asociația Moldcontrol contribuie semnificativ la dezvoltarea durabilă a societății prin îmbunătățirea calității mediului, economia resurselor și protecția sănătății umane. Ca parte a strategiei privind generarea unui impact pozitiv atât asupra mediului de afaceri, cât și al comunității, Moldcontrol are în vedere organizarea de campanii naționale de informare și conștientizare a publicului larg cu privire la importanța colectării selective și reciclării, precum și promovarea sistemelor de colectare.

Suntem la începutul unui drum deloc ușor, dar suntem convinși că experiența și rezultatele activității noastre vor fi tot mai mari, iar creșterea numărului de membri a Asociației va fi o dovadă a conștientizării importanței de a păstra calitatea mediului prin diminuarea efectelor negative ale activităţii umane.