07.12.2020

Actualmente, 13 producători și importatori, printre care companii din Europa, au aderat deja la cel mai mare sistem colectiv autorizat APMoldcontrol” pentru gestionarea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) in vederea îndeplinirii obligațiunilor, conform HG 212 din 07.03.2018. Toți producători și importatori sunt invitați să adere la AP “Moldcontrol”, potrivit unui  comunicat de presă al Moldcontrol. 

Începând cu 1 ianuarie 2019, toți producătorii, importatorii și distribuitorii care pot plasa pe piață DEEE echipamente electrice și electronice), sunt obligați prin Legea 209 și Regulamentul 212 privind DEEE, să fie incluși în registrul SIAMD (Sistem informaţional automatizat de Management al deşeurilor) și totodată, să devină membrii unui sistem colectiv sau unui sistem individual autorizat.

Fondată în anul 2018, AP „Moldcontrol” este organizația nonprofit, înregistrată în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale, în scopul preluării și îndeplinirii obligațiilor producătorilor de EEE (REP) sau ale reprezentanților autorizați care acționează în numele producătorilor cu privire la gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

AP „Moldcontrol” asigură raportarea și supervizează întregul proces de colectare, transport, și reciclare astfel încât, la final, DEEE să nu mai reprezinte un pericol. Consultanța promptă și specializată oferită producătorilor de echipamente electrice și electronice, baterii si acumulatori este un element definitoriu al organizației.

AP „Moldcontrol” are o echipă de specialiști instruiți în domeniu și vine în întimpinarea producătorilor prin oferirea platformei logistice corespunzătoare prin gestionarea lanțului „Înregistrare - Raportare EEE - Colectare/Transportare/ Reciclare - Raportare DEEE” cu atingerea țintelor de colectare minime, prin semnarea contractelor cu colectorii, transportatorii, valorificatorii și reciclatorii autorizați din Republica Moldova, România, Germania și alte țări.

Prin activitatea sa, AP “Moldcontrol” dorește să rezolve pentru partenerii săi toate problemele, legate de îndeplinirea Responsabilității Extinse a Producătorului, în sensul HG 212 din 07.03.2018. Echipa își propune să gestioneze din numele producătorilor cantitațile de DEEE, conform tuturor cerințelor legale si cu cea mai mare grijă față de mediul înconjurător.

Mai mult, prin intermediul campaniilor de conștientizare, AP „Moldcontrol” dorește să informeze consumatorii despre necesitatea colectării și valorificării separate a DEEE. În acest scop, AP „Moldcontrol” a introdus pentru prima dată în Republica Moldova, noțiunea de Timbru Verde®, un simbol care va deveni în timp pentru consumatori - o garanție a gestionării corectă a DEEE, iar pentru producători - posibilitate de a-și îndeplini echitabil și diferențiat responsabilitatea privind produsele plasate.

Timbru Verde®– remunerația graduală, achitată de toți producătorii, menită să acopere toate costurile de colectare, reutilizare, reciclare, valorificare si eliminare nepoluantă a DEEE și costurile de conștientizare a consumatorilor, activitați care trebuie finanțate de catre producătorii EEE, conform art. 60-61 din HG 212 din 07.03.2018.