29.04.2021

Stimați parteneri,

Asociația Patronală Moldcontrol vă aduce sincere mulțumiri pentru efortul de a încuraja colectarea selectivă și de a promova comportamentul responsabil față de mediul în care existăm.

Sistemul Colectiv Moldcontrol este constituit în baza HG 212/2018 (Regulament EEE), gestionând, conform tuturor cerințelor legale, Responsabilitatea Extinsă a Producătorului de EEE. Având ca scop, inclusiv, gestionarea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), prin aceasta micșorând impactul acestora asupra mediului și a sănătății umane.

  1. Rezumatul activității Moldcontrol pe parcursul anului 2020

Anul 2020 a reprezentat pentru toți un an de început, deloc ușor, dar cu realizări semnificative.

În cadrul fluxurilor de gestionare a DEEE, Moldcontrol interacționează cu următoarele tipuri de entități: Producători, Autorități Centrale, consumatori, Autorități Locale și salubrități, operatori de colectare, transportatori și operatori de tratare-reciclare-valorificare.

Pentru realizarea obiectivelor contractuale, Producătorii EEE achită Timbru Verde, calculat din EEE plasate pe piața, cu frecvență trimestrială. Aceste fonduri sînt folosite inclusiv pentru:

  • Organizarea și finanțarea costurilor de colectare, depozitare, transportare, procesare, reciclare, valorificare și eliminare nepoluantă a DEEE în concordanță cu obiectivele legii;

  • Dezvoltarea infrastructurii de colectare municipale și rurale;

  • Derularea de campanii de conștientizare a populației;

  • Cheltuieli protocolare și administrative.

În anul 2020, s-au conformat și au aderat la Sistemul Colectiv Moldcontrol 24 de producători EEE, cu o cantitate de 354,12 tone de Echipamente Electrice și Electronice plasate pe piața RM în perioada 2017-2019. Vă mulțumim pentru poziția civică și încrederea acordată.

Rata de colectarea a DEEE pentru anul 2020, conform Anexei 5 a HG 212/2018 a constituit 5%, sau 17,7 tone raportate la cantitatea plasată pe piață de către producătorii din AP Moldcontrol. În condiții complicate de pandemie a virusului SARS COV-2 (COVID-19), datorită eforturilor atât a Producătorilor cît și ale echipei noastre, am reușit să depășim acest obiectiv, colectând 20,42 tone, sau 120% față de ținta stabilită prin lege .

Moldcontrol a urmărit și a documentat întregul proces de Colectare - Depozitare - Transportare -Tratare - Reciclare – Valorificare - Eliminare nepoluantă pînă la încetarea statutului de deșeu a cantității respective.

De asemenea o importanță deosebită este acordată monitorizării fluxului de gestionare a datelor cu privire la cantitățile de DEEE colectate, valorificate sau reciclate în numele membrilor săi (trasabilitate), avînd implementat în acest sens un sistem informațional de procesare a acestor informații. Asociația menține toate documentele justificative, în format electronic sau tipizat. Datele privind atingerea țintelor pentru anul 2020 au fost raportate către Agenția de Mediu prin intermediul platformei siamd.gov.md. 

  1. Infrastructura de colectare și activitatea de conștientizare

În anul de raportare am reușit să extindem rețeaua punctelor de colectare a DEEE. La moment numărul acestora fiind de 20, cu acces public. Punctele de colectare sunt indicate pe site-ul nostru www.moldcontrol.md. Rețeaua este în continuă dezvoltare și ne propunem treptat să acoperim întreg teritoriul țării.

Activitatea de comunicare și conștientizare este o parte importantă în strategia Moldcontrol întrucât nivelul de conștientizare a populației este scăzut, iar performanța în colectarea separată a deșeurilor este strâns legată de gradul de conștientizare. În anul 2020 o mare parte a activității de comunicare și conștientizare a fost concentrată în direcția dezvoltării site-ului www.moldcontrol.com, a paginii din rețeaua de socializare Facebook și comunicarea cu Producătorii privind conformarea prevederilor legale prin participarea acestora în sistemul colectiv. Pe lângă aceasta Moldcontrol a organizat și s-a implicat și în alte proiecte de conștientizare, contribuind semnificativ la informarea populației.

  1. Cooperarea cu Autorități

Cooperarea cu Autoritățile Statului și cu sisteme similare de peste hotare reprezintă un aspect important al activităților noastre, iar conlucrarea și parteneriatele au adus rezultate în îmbunătățirea sistemului național de gestionare a DEEE.

Asociația s-a implicat activ în îmbunătățirea cadrului legislativ, prin participarea la ședințe și “mese rotunde” cu privire la implementarea mecanismului de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (Agenția de Mediu, Inspectoratul de Mediu, Expert Grup, Agenția Achiziții Publice, Serviciul Vamal, Camera de Comerț și Industrie, Consiliul Concurenței, Centrul Național pentru Protecția Consumatorului).

In anul 2021, AP Moldcontrol urmează să adere la organizația mondială WEEE Forum. În cadrul WEEE Forum, mizăm pe schimb de experiență, vom monitoriza transpunerea directivelor Europene și ne vom implica în proiectele de dezvoltare WEEE Forum. Sperăm ca partenerii din diferite țari să ne ajute în implementarea obiectivelor propuse.

Concluzii

În vederea reducerii poluării, AP Moldcontrol va continua desfășurarea activității într-o manieră eficientă și responsabilă față de mediu. Toate eforturile asociației au în vedere colectarea și reciclarea în conformitate cu legislația existentă a DEEE, prin conștientizarea populației și a Producătorilor cu privire la adoptarea unui comportament prietenos cu mediul înconjurător.

 

Cu respect,

Echipa Moldcontrol