25.05.2022

 

În numele Asociației Patronale MOLDCONTROL vă mulțumim pentru încrederea acordată și pentru că ne-ați oferit ocazia de a vă pune la dispoziție serviciile noastre!
Obiectivul principal pentru anul 2021 a rămas neschimbat:  protecția mediului și a sănătății omului, precum și asigurarea principiului de economie circulară, ceea ce înseamnă economisirea resurselor epuizabile prin reutilizarea părților recuperabile din DEEE și DBA. 

     1. Rezumatul activității Moldcontrol pe parcursul anului 2021

În cadrul sistemului colectiv, în anul 2021, s-au conformat și înregistrat 110 de producători. Din cantitatea totală de 625,4 tone (media pentru 3 ani de EEE plasate pe piață de către partenerii noștri), ținta de colectare a constitiut 10%. AP MOLDCONTROL a reușit să colecteze o cantitate de 72 de tone, ceea ce reprezintă cu 15 % mai mult decît ținta ce urma a fi atinsă.

Pentru a spori gradul de conștientizare și participare a populației în reducerea poluării mediului, prin debarasarea responsabilă de DEEE și DBA, AP MOLDCONTROL și-a extins rețeaua de colectare cu încă 65 de puncte de colectare în or. Chișinău (cu acces public, prezentate pe site-ul MOLDCONTROL).

În anul 2021, o mare parte a activității de comunicare și conștientizare a fost concentrate în direcția dezvoltării site-ului http://www.moldcontrol.md a paginii de Facebook https://www.facebook.com/moldcontrol (85 de postări) și pe canalul YouTube. (https://www.youtube.com/channel/UCAGU3SoTuihlOrjyFuuVgag). 

     2. Infrastructura de colectare și activitatea de conștientizare

Un aspect important, la îndeplinirea obligațiilor de Responsabilite Extinsă, pentru asociația noastră o are, în continuare, cooperarea cu autoritățile de mediu și administrațiile publice locale.

La moment am semnat 3 memorandumuri prin care sunt plasate pubele în orașele: Cimișlia, Hîncești și Cahul, avînd drept scop extinderea pe viitor a rețelei pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Participarea la un șir de evenimente importante astfel cum:

  1. Aderarea la Weeeforum (mai 2021)- cea mai importantă organizație la nivel mondial din domeniul DEEE, reprezintă participarea la instruiri și planificări tematice, beneficiind în același timp de schimbul de experiență vastă al membrilor organizației).

  2. Timbru Verde - remunerația graduală, achitată de toți producătorii, menită să acopere toate costurile de colectare, reutilizare, reciclare, valorificare si eliminare nepoluantă a DEEE – a fost brevetată ca marcă unică la AGEPI.

  3. MOLDCONTROL a devenit Partener al Conferinței de mediu Pria Environment Moldova-o platform de dezbateri importante, lansări de studii, în cadrul căreia a fost discutat reciclarea deșeurilor.

  4. 60 de proiecte au fost scrise de echipele verzi ale școlilor municipiului Chișinău, pentru a solicita finanțare în realizarea lor (de la înverzirea curților școlare, promovarea mersului cu bicicleta, pînă la amenajarea unei clase în aer liber).

    3. Cooperarea cu Autorități

Moldcontrol s-a implicat activ în îmbunătățirea cadrului legislative, prin participarea la ședințele online cu privire la implementarea mecanismului de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (Ministerul Mediului, Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Achiziții Publice, Serviciul Vamal).

Concluzii

În vederea reducerii poluării, AP Moldcontrol va continua desfășurarea activității într-o manieră eficientă și responsabilă față de mediu. Toate eforturile asociației au în vedere colectarea și reciclarea în conformitate cu legislația existentă a DEEE și DBA, prin conștientizarea populației și a Producătorilor cu privire la adoptarea unui comportament prietenos cu mediul înconjurător.