10.01.2022

Rezultatele activității sistemului colectiv privind gestionarea deșeurilor MoldControl în anul 2021

 

Asociația Patronală ”MoldControl” reprezintă la moment cel mai mare sistem colectiv din țară privind preluarea responsabilității extinse a producătorului (REP)*, cu peste 130 de companii afiliate pe parcursul anului 2021, care a reușit să valorifice ținta impusă prin legislație de 10% pentru colectarea și eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Cu alte cuvinte, 67 000 de kg de e-deșeuri au fost reciclate eco-responsabil fiind exportate de către operatorul MoldRec Group la cea mai mare platformă industrială din regiune, Green Group, România. Astfel MoldControl împreună cu MoldRec au asigurat principiul economiei circulare, prin care o anumită parte din deșeurile electrice au fost valorificate. Astfel a fost exclusă calea debarasării iraționale a DEEE la groapa de gunoi sau dezasamblarea și comercializarea drept fier uzat.

Timp de aproape doi ani de activitate în baza autorizației de mediu privind gestionarea deșeurilor obținute, 130 de companii au devenit membri ai MoldControl transferând responsabilitatea de gestionare a DEEE către sistemul colectiv (detalii https://www.moldcontrol.md/ro/membri). Printre alte realizări sunt amenajarea infrastructurii a peste 50 de puncte de colectare amplasate pe teritoriul R. Moldova (detalii https://www.moldcontrol.md/ro/puncte-de-colectare).

Timbru Verde - remunerația graduală, achitată de toți producătorii, menită să acopere toate costurile de colectare, reutilizare, reciclare, valorificare si eliminare nepoluantă a DEEE – a fost brevetată ca marcă unică la AGEPI.

MoldControl a devenit Partener al Conferinței de mediu Pria Environment Moldova o platformă de dezbateri importante, lansări de studii și de modificări legislative în care s-a discutat reciclarea deșeurilor - stabilirea mecanismului de recuperare integrală a costurilor în conformitate cu principiul poluatorul plătește și cu principiul extins al responsabilității producătorului.

MoldControl a devenit membru al WEEE Forum – cea mai importantă organizație la nivel mondial din domeniul DEEE în mai 2021 – unde participă la instruiri și planificări tematice, studiind legislația UE în privința REP și experiența statelor membre ale UE. Prețuim, de asemenea parteneriatul strategic cu cel mai mare parc industrial din Europa amplasat în Romania, Green Group și cu organizația parteneră, Ecotic România.

*Responsabilitatea extinsă a producătorului, potrivit legii, reprezintă totalitatea obligațiilor impuse producătorilor pentru recuperarea, valorificarea și reciclarea produselor scoase din uz. Cu alte cuvinte, legea pune pe seama producătorilor și importatorilor obligația de a colecta, valorifica, recicla și elimina produsele pe care aceștia le-au pus pe piață și care au devenit deșeuri. Atât Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile cât și Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice prevede că obligațiile producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului se realizează individual sau prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către sistemul colectiv.

Prin implementarea REP se încearcă a se obține o reducere a impactului asupra mediului a produselor, pe toată durata de viață, de la producție până la sfârșit.