21.11.2023

 

          Din 23 martie 2023, a intrat în vigoare Regulamentul privind gestionarea Anvelopelor Uzate, aprobat prin Hotărârea Guvernului HG 610 din 01.09.2022.

 

     AP MOLDCONTROL este primul și în prezent - singurul sistem colectiv din Republica Moldova ce a obținut Autorizația de Mediu pentru gestionarea Deșeurilor de Anvelope Uzate.

 

     Suntem conștienți de provocările ecologice ale societății contemporane, din acest motiv AP MOLDCONTROL, prin transfer de Responsabilitate Extinsă a Producătorului  - preia obligațiile legale ale producătorilor de anvelope, cu scopul îndeplinirii țintelor anuale de colectare și reciclare a deșeurilor de anvelope uzate (DAU), aducând un aport semnificativ la dezvoltarea durabilă a societății, economia resurselor și protecția sănătății umane, precum și la neutralizarea riscului de mediu pe care-l pot constitui anvelopele uzate.

     La nivel mondial, peste un miliard de anvelope ajung a fi uzate anual.

     Din cauza formei, a volumului mare pe care îl ocupă și a duratei de descompunere de peste 60 de ani, anvelopele sunt considerate cele mai problematice surse de deșeuri solide. Poluarea naturii cu diferite substanțe periculoase este un fapt real, pentru că anvelopele au în componența sa metale grele și substanțe periculoase, ce pot să se infiltreze în sol și apă și să afecteze viața omului, flora și fauna.

     Reciclarea are rolul de a recupera materiale care pot fi reutilizate în diverse industrii, dar și de a preveni contaminarea ecosistemelor și a reduce riscul asupra sănătății populației.

     În urma prelucrării anvelopelor uzate se obțin produse care, în amestec cu alte materiale, devin materie primă în procese tehnologice de fabricație ale unor produse finite (covoare de cauciuc, gazon artificial, etc.).

     Beneficiile procesului de reciclare a anvelopelor sunt esențiale în asigurarea sustenabilității planetei! 

 

          AP MOLDCONTROL asigură prin intermediul partenerilor săi, operatori economici autorizați, stabilitatea și trasabilitatea proceselor de gestionare a DAU: colectarea, transport, depozitare, tratare, reciclare și eliminare într-o manieră responsabilă și sigură, diminuând impactul negativ asupra calității mediului.